Varmforzinkning - Proces

NDG galvaniserer både for private og virksomheder

Nordjysk Døgn Galvanisering A/S udfører varmforzinkning af opgaver for byggeri og industri. varmforzinkningsprocessen og den øvrige forretningsgang er organiseret og styres efter et ledelsessystem baseret på ISO 9001:2008.

Modtagning af gods:

 • Vi henter hos kunden efter aftale, eller kunden afleverer selv
 • Godset optælles og opmærkes
 • Følgeseddel udfyldes
 • Bilag: Følgeseddel + nummerskema

Klargøring:

 • Godset ophænges på krogstativer, på hårnåle eller ved hjælp af tråd afhængig af vægt og størrelse
 • Gods kontrolleres for udluftnings- og drænhuller samt huller til ophæng. Manglende huller bores.
 • Forekomst af malingsrester og kraftig olie checkes. Om nødvendigt slibning eller afbrænding i gryde.

Bejdsning - Kar 1 – 2 – 3:

 • Emner bejdses i saltsyrekar (10%-opløsning - rengøring for rust og glødeskaller). Bejdsetid afgøres af godsets overflade (2 timer – 2 døgn).
 • Regulering af syrebad sker 2 gange årligt (koncentreret  syre er 30%)
 • Syreaffald til destruktion.

Flusning - Kar nr. 4:

 • Efter bejdsning ophænges gods under rundbanekraner og dyppes i fluskar.
 • Fluskar tømmes og rengøres ca. 1 gang om året. Brintoverilte tilsættes til bundfældning af jern.
 • Der efterfyldes med flus efter behov (Tegoflus 60 SP . PH 4-6, vægtfylde ca. 30, temp. 30-500 C.
 • Flusaffald til destruktion.

Varmforzinkning - Kar nr. 5:

 • Efter flusning og afdrypning dyppes emnerne i flydende zink. Dyppetid afhænger af godstykkelse (3-5 min.).
 • Emner bevæges i gryden for afgivelse af flusrester
 • Zinkoverfladen skummes inden emner hejses op fra karret.
 • Zinkgryden koges igennem med kartofler ca. 1 gang per måned for urenheder. Renses for bundfald ca. hver anden måned.
 • Gryden efterfyldes løbende med zink, og der tilsættes 10-15 kg Zinkal (90% zink/10% aluminium) for blank overflade om ugen (SHG Zink 99,9% - temperatur 455-4650 C.
 • Zinkaske (afskummet overflade) og hårdzink (bundfald) sælges til genbrug.
 • Bilag: Zinkcertifikater

Nedtagning og kontrol:

 • Efter dypning i zinkgryden ophænges emner til afkøling, hvorefter de nedtages og kontrolleres.
 • Zinklaget skal være jævnt og ubrudt, spidser og dråber slibes og files væk, flusrester børstes væk.
 • Småskader kan repareres med zinkspray og aluspray. Ved større skader eller meget uren overflade omgalvaniseres emnet.
 • Måling af lagtykkelse foretages på kundens foranledning.
 • Galvaniserede emner pakkes på paller og vejes ud. Kundenavn og vægt skrives i dagsrapport.
 • Bilag: Dagsrapport + evt. lagtykkelsesmåling.

CE-mærkning

Gods CE-mærkes ikke efter EN 1090-serien, da denne er en produktionsstandard, der omhandler færdige produkter til byggebranchen (Nordic Galvanizers: CE-mærkning iht. EN 1090) Sporbarhed er imidlertid sikret ved certifikat på zinken. Kvaliteten er sikret i forhold til galvanisering efter DS EN/ISO 1461 (flow for overfladebehandling, målinger, check registreringer og kvalitetskontrol på kar og processer).

Miljø og Arbejdsmiljø

Nordjysk Døgn Galvanisering styrer sine processer og virksomhed i øvrigt efter de vilkår, der er fastlagt i den gældende miljøtilladelse. Der er ikke verserende sager med miljømyndigheden. Arbejdsmiljøet er organiseret efter Arbejdstilsynets regler og krav. Virksomheden figurerer med en grøn smiley i Arbejdstilsynets register over virksomheder. Der er ikke verserende sager med arbejdsmiljømyndigheden.

Kontakt os

Adresse
Banesvinget 3
9530 Støvring
Telefon
98 37 37 55
E-mail
info@ndg.dk

Åbningstider

Mandag 06:00-15:30
Tirsdag 06:00-15:30
Onsdag 06:00-15:30
Torsdag 06:00-15:30
Fredag 06:00-13:30